Vývoj softwaru v atlantisu

Jak postupujeme při tvorbě aplikací

Vývoj vždy probíhá v souladu s veškerými odpovídajícími standardy, zejména se standardy otevřeného programování. Tímto přístupem se řídíme ve všech fázích projektu a při jednotlivých dílčích krocích.
Jako prostředky pro vývoj používáme Visual Studio a Team Foundation Server. Vše probíhá v rámci schváleného projektového plánu za použití agilních metodik, které jsou založeny na vývoji postupných iterací. V rámci těchto iterací jsou prováděny automatické i manuální testy typu Unit test a end-to-end test. Testování našich aplikací a zajištění kvality chápeme jako samozřejmou součást projektového řízení.
Obrázek: Převzato od Microsoft - standardní postup pro plánování vývoje

 
Za důležité považujeme i kvalitní uživatelskou a projektovou dokumentaci, stejně jako detailní proškolení budoucích uživatelů systému. Klademe důraz na následnou péči o zákazníka, nabízíme servisní linku s nepřetržitým provozem a pravidelné prohlídky.
 

Metodika řízení projektu

Při řízení projektu využíváme vlastní metodiky, která vychází ze standardů řízení projektů v oblasti informačních technologií. Celý proces je rozdělen do skupin podle fází životního cyklu projektu.


Obrázek: Postup tvorby aplikace a návaznost kroků

 
V rámci fáze plánování jsou upřesněny základní cíle projektu, jeho rozsah a podmínky. V tento moment také navrhujeme následný postup realizace.
Při následujícím kroku – ve fázi analýzy – zpracujeme funkční design navrhovaného řešení pomocí metodiky Use-Case a s využitím UML jazyka.
Fáze návrhu určuje rámec řešení z technického hlediska. Toto zahrnuje zpracování návrhů obrazovek a datových modelů (opět formou Use-Case a s využitím UML).
Dále přichází na řadu fáze vývoje, která zahrnuje jak přípravu dokumentace a standardů, tak samotný vývoj.
Vedle přípravy zkušebního prostředí zahrnuje fáze testování zpracování testovacích scénářů, provedení a vyhodnocení testů.
Poslední fázi – tedy fázi nasazení – dominuje nasazení systému, školení uživatelů a předání dokumentace.
 

Způsob testování a zajištění kvality

Testování probíhá v rámci agilní metodiky, která je použita jako vývojová metodika. V rámci vývoje probíhají následující typy testů:
 
  • Manuální testy
  • Automatické testy
  • Unit testy
  • End-to-end testy  
Pro jednotlivé testovací případy připravujeme testovací plány, které zahrnují testovací scénáře. Zde určíme očekávaný výstup, přičemž porovnáváme odchylku od definovaného výstupu.
Další důležitou oblastí je zátěžové testování. Po přípravě testovacího plánu provádíme zátěžové testování systému. Po něm přichází na řadu výsledná zpráva.
 

Podpora uživatelů při nasazení systému i za provozu

Chceme, aby naši zákaznici přijali nový systém kladně, proto se snažíme je se softwarem co nejlépe seznámit. S tím souvisí kvalitní proškolení uživatelů a administrátorů systému, ale také dobrá uživatelská dokumentace.
Určitě zajímavá je pro drtivou část zákazníků servisní podpora, kdy naši technici mohou poskytnout radu či pomoc prakticky kdykoli.

Související produkty

FrontStage

Multimediální kontaktní centrum FrontStage integrované s podnikovými IS poskytuje sofistikovaný nástroj pro rychlou, intuitivní a efektivní obsluhu požadavků zákazníků.

SmartRec

Modulární záznamové zařízení od jedné analogové linky až po stovky analogových, digitálních a IP rozhraní pro použití se všemi běžnými komunikačními systémy všech generací.

Související výrobci

Microsoft

Microsoft Corporation je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení.

Přihlášení

Registrace