MediaPlatform

MediaPlatform
MediaPlatform umožňuje využívat všechny video zdroje – webkameru, kameru anebo videokonferenční koncový terminál – ke spouštění živých webcastů, které mohou uživatelé sledovat přes jakýkoliv prohlížeč na všech typech zařízeních. MediaPlatform představuje rovněž cross-platformový „firemní YouTube“ portál, kam je možné nahrávat veškeré video záznamy s následnými možnostmi snadného vyhledávání, přehrávání i sdílení. MediaPlatform nabízí propracovanou technologii zobrazování videa, která překrývá interní sítě za účelem zabránění pásmovým přetížením, společně se špičkovou funkcí video analytiky, která divákům zajišťuje kvalitní přenos a umožňuje diagnostikovat případné slabiny sítě včetně jejich následného odstranění.
Cross platforma MediaPlatform na živý streaming videa v účastnickém režimu

 

Zabezpečené a škálovatelné webcasty

Modul živého webcastingu na MediaPlatforms umožňuje uživatelům sestavit zabezpečené a maximálně škálovatelné celosvětové webcasty pro samotné „velíny CEO“. Jednotlivé relace lze různě upravovat s důrazem na firemní branding, zapojení diváků do interakce prostřednictvím moderovaných O&O, hlasování a průzkumů; s následnou možností vyhotovení spolehlivých přehledů spokojenosti konečných uživatelů.
 

Video Asset Management

Na vlastním portále přizpůsobeném potřebám uživatele je možné hostit neomezeně dlouhé video záznamy. Nahrávky lze seřadit od souborů WebEx přes běžné soubory po nahrávky z videokonferencí pomocí kanálů s miniaturami a kategoriemi. Systém umožňuje víceúrovňová povolení k tvorbě, schvalování, prohlížení a správě videa. Stejně jako nastavení expiračních pravidel dle příslušných požadavků vyplývajících ze zákona nebo pro účely auditu.

Přihlášení

Registrace