Clavister

Clavister

Svět plný komunikace, založený na důvěře a zabezpečení.

Společnost Clavister napomáhá zajišťovat nepřerušený provoz firem pomocí ucelených řešení kybernetické bezpečnosti založených na inovacích původem ze Švédska.
 

Společnost Clavister je předním evropským dodavatelem řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti s rozsáhlými zkušenostmi získanými za posledních více než 20 let.

Společnost Clavister je předním evropským dodavatelem řešení v oblasti kybernetické bezpečnosti s rozsáhlými zkušenostmi  získanými za posledních více než 20 let. Společnost má sídlo ve Švédsku, ale své zákazníky z řad poskytovatelů komunikačních služeb, státních institucí, podniků a poskytovatelů služeb řízené bezpečnosti (MSSP) má ve více než 150 zemích světa. Společnost Clavister jim poskytuje jedinečná bezpečnostní řešení na ochranu digitálních aktiv a zajištění nepřerušeného provozu.
Od roku 2014 jsou akcie společnosti Clavister kótované na burze Nasdaq First North. 

Politika zajištění jakosti

Jakost pro nás není sama o sobě cílem, nýbrž cestou. Neustále zaměřujeme svou pozornost na trh a potřeby zákazníků.
Tímto způsobem dokážeme nabízet flexibilní produkty a služby, jež odpovídají stávajícím i budoucím potřebám zákazníků. Podmínkou našeho obchodního úspěchu je nabízení produktů a služeb, které naši zákazníci chtějí a na něž se mohou při svém běžném provozu spolehnout.
Z toho důvodu je velmi důležité, aby se každý pracovník společnosti Clavister aktivně zapojil do průběžného zlepšování našich produktů, služeb a provozních činností.
V roce 2007 jsme se rozhodli získat oficiální uznání svého úsilí ve formě certifikace systému řízení jakosti naší společnosti podle standardu ISO 9001. Osvědčení dle normy ISO 9001 jsme získali na počátku roku 2008, přičemž šlo o potvrzení našeho odhodlání v oblasti zajišťování a zlepšování jakosti a souvisejících procesů.

Přihlášení

Registrace