Brickcom

Brickcom
 
Společnost Brickcom z Taiwanu je předním výrobcem průmyslových dohledových systémů, jejímž cílem je nabízet zákazníkům komplexní a současně efektivní řešení a prostřednictvím smysluplné inovace svých výrobků déle zvyšovat standardy a možnosti v oblasti bezpečnostních technologií.
 
Více jak dvacet let zkušeností s vývojem a výrobou síťových, širokopásmových bezdrátových zařízení, nemalé investice do výzkumu i soustavná analýza trhu jsou důležitými předpoklady, které společnosti Brickcom umožňují efektivně vyrábět a dodávat na trh velmi široké portfolio kvalitních produktů a příslušenství vysoké technické úrovně.
 
Cílem společnosti Brickcom je dodávat špičkové produkty a technologie, které najdou uplatnění v různých oblastech lidské činnosti a umožní zajistit bezpečnost osob a ochranu materiálních hodnot tam, kde toho nelze spolehlivě a efektivně dosáhnout jinými prostředky. Společnost Brickcom věří, že nejlepší cesta k tomuto cíli vede přes důsledné respektování a dokonalé porozumění potřebám a přáním lidí.


Vize společnosti

Brickcom věří, že cílevědomý hospodářský a technologický rozvoj, porozumění potřebám a požadavkům zákazníků a současně i zodpovědný přístup k zachování a ochraně životního prostředí, jsou nezbytnými předpoklady pro další pozitivní vývoj obchodních úspěchů společnosti Brickcom na globálním trhu a naplnění dlouhodobé vize společnosti stát se lídrem v oboru průmyslových dohledových systémů.

Green Technology

Grenn_logo-(1).jpgVe společnosti Brickcom jsme přesvědčeni, že respekt vůči společenským hodnotám a životnímu prostředí je jediný způsob, který umožní využívat výhod moderních technologií při zachování neporušeného životního prostředí dalším generacím. To je hlavní důvod, proč se naše společnost od svého založení zavázala, že bude důsledně dodržovat veškerá platná nařízení a používat pouze takové technologie, které nepředstavují riziko znečištění životního prostředí nebezpečnými látkami.
Veškeré produkty společnosti Brickcom jsou v souladu se směrnicemi WEEW a RoHS. Velmi si ceníme společenského povědomí, které společnost Brickcom v souvislosti s ochranou životního prostředí má, a prosíme proto v této souvislosti o důsledné dodržování výše uvedených principů i naše obchodní partnery a zákazníky.
 

certifikaty.jpg
 
Více o produktech Brickcom zde.

Související produkty

IP kamerové systémy

Portfolio produktů společnosti Brickcom umožnuje sestavit kompletní kamerový systém splňující jakékoliv požadavky.

Přihlášení

Registrace