Videokonference  

Videokonferenční systémy představují jediný nástroj pro spolupráci na dálku, jenž poskytuje stejné možnosti jako má jednání tváří v tvář

V dnešním uspěchaném a internetem poháněném světě je schopnost komunikace a spolupráce na dálku v reálném čase klíčovým prvkem k úspěchu každé organizace. Jako vedoucí dodavatel v oblasti hlasových, obrazových, datových a webových řešení pomáháme lidem prostřednictvím naší vyspělé konferenční technologie zvyšovat produktivitu práce a efektivněji spolupracovat napříč různým síťovým prostředím odkudkoli na zemi. I to jsou důvody, proč stále více organizací po celém světě používá konferenční systémy Polycom.

Jaké jsou důvody pro neustále rostoucí oblibu videokonferencí?

 • významná úspora času a nákladů a odbourání rizik spojených s cestováním
 • možnost řešit svou práci a schůzky okamžitě z pohodlí své kanceláře, z domova nebo na cestách
 • efektivnější spolupráce uvnitř týmu, napříč celou organizací, s partnery a zákazníky
 • odbourání potřeby mít pracovníky na jednom místě, mohou být efektivně rozmístěni kdekoliv
 • zodpovědný přístup k životnímu prostředí a ekologii (snížení emisí CO2, využití u ISO 14001)
 • častější osobní kontakt s kolegy, partnery a zákazníky - lepší vzájemné poznání, jednodušší komunikace
 • zrychlení rozhodovacích procesů, reakcí na změny v tržním prostředí, akcelerace obchodních transakcí
 • okamžité řešení problémů a krizových situací prostřednictvím operativně svolaných porad
 • efektivní pravidelné porady, školení a další edukační potřeby
 • nové možnosti pro změny a zefektivnění procesů organizace
 • ochrana a zajištění plynulého chodu organizace v nečekaných situacích, jako jsou epidemie a přírodní katastrofy

Co říkají průzkumy trhu?

Jako zdroj informací posloužila studie Wainhouse z roku 2012 nazvaná The Real Benefits of Video. Celkem se průzkumu zúčastnilo 4 737 odborníků z celého světa. Jejich názory a odpovědi potvrdily, že videokonference zásadně mění způsob, jakým organizace budují své konkurenční výhody.
 
 • 87% ze zúčastněných potvrdilo významné snížení nákladů za cestování
 • 25% využívá ke své práci videokonference denně, 39% týdně a 21% měsíčně
 • 60% považuje otevřenost a kompatibilitu svých řešení za kriticky důležitou
 • 32% využívá 3 a více značek a řešení
 • 92% potvrzuje zvýšení efektivity a produktivity

Přínos z poznání přenosů informací v mezilidské komunikaci

Používání moderních videokonferenčních systémů s sebou přináší zásadní část přirozené mezilidské komunikace, která u jiných komunikačních nástrojů, jako je telefon, email, chat, sms nebo běžné web konference, zcela chybí.

Co tvoří přirozenou mezilidskou komunikaci a jaké její složky poskytuje pouze používání videokonferencí?

 • 55% chování řeč těla
 • 38% hlas a jeho intonace
 • pouze 7% slovní projev
 • výsledkem je, že až 80% mezilidské komunikace je neverbálního charakteru
 • výzkumy také ukazují, že lidé mají tendenci přeceňovat význam slov a stavět jejich význam nad ostatní

Související produkty

MiVoice 5000

MiVoice 5000 je inovativní „Unified Communications“ softwarová platforma navržená pro velké společnosti, kterým umožní zvýšit vaši produktivitu a výkonnost.

MiVoice Office 400

MiVoice Office 400 je kompaktní řešení podnikové telefonie postavené dle konceptu „all-in-one“ pro malé až střední společnosti.

FrontStage

Multimediální kontaktní centrum FrontStage integrované s podnikovými IS poskytuje sofistikovaný nástroj pro rychlou, intuitivní a efektivní obsluhu požadavků zákazníků.

IP kamerové systémy

Portfolio produktů společnosti Brickcom umožnuje sestavit kompletní kamerový systém splňující jakékoliv požadavky.

Audio řešení

Vysoce kvalitní audio řešení a audio doplňky na trhu sjednocených komunikací (UC – Unified Communications) a profesionální audio aplikace s širokým využitím.

Související výrobci

Mitel

Mitel je vůdčí společností na čele trhu s podnikovými komunikačními systémy.

Poly

Poly je již více jak 20 let světový lídr v oblasti podnikové multimediální komunikace a spolupráce na dálku.

Microsoft

Microsoft Corporation je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení.

Fanvil

Společnost Fanvil je uznávaná jako špička v oblasti IP komunikace.

Crestron

Společnost Crestron působí v oblasti moderních technologií, zajišťuje automatizaci a řešení v rámci sjednocené komunikace (UC) pro firmy, navrhuje hardwarová a softwarová řešení pro zasedací místnosti, přednáškové sály, rezidenční nemovitosti v soukromém i veřejném sektoru.

neat

Společnost Neat se zaměřuje na video zařízení pro platformy MS Teams a Zoom. 

Přihlášení

Registrace