Telefonie  

Způsoby komunikace se mění

Pojem „telefonie“ zahrnuje širokou paletu komunikačních technologií, nástrojů a řešení. Od založení atlantisu v roce 1994 došlo k několika generačním vlnám v evoluci telefonie. V první vlně došlo k náhradě analogových a hybridních ústředen ústřednami digitálními. Vzápětí bylo zřejmé, že datové a telefonní služby spolu významně souvisí a ISDN technologie na sebe nenechaly dlouho čekat. Nicméně revoluce v IP sítích zasáhla i telefonii a ISDN technologie měly vážnou konkurenci. Tak se zahájila éra IP telefonie. Na telefonii však měly vliv i další technologické revoluce, a to zejména mobilní komunikace. Tím výčet nekončí, dnešní doba je ovlivněna novými fenomény – jednak využitím videa a elektronickými komunikacemi (e-mailem, on-line komunikacemi, sociálními sítěmi apod.). Hlavní charakteristikou těchto moderních komunikačních nástrojů je jejich pestrost a využití více komunikačních kanálů různých forem zároveň (telefonní hovor, SMS, chat, e-mail, sociální sítě, video,…) a navíc jejich využití na mnoha zařízeních (pevný telefon, mobilní telefon, PC, tablet, herní konzole, TV ..).    

Nicméně komunikační návyky uživatelů jsou poměrně konzervativní. Pro mnoho z nás bude určitě překvapením, že z celkového počtu nově prodaných telefonních linek podnikových komunikačních systémů je cca 80% analogových nebo digitálních a jen 20% ryze IP. Ryzí IP telefonie totiž není synonymem pro moderní telefonní systém. Moderní telefonní systém musí podporovat více technologií než jen IP. IP telefonie umožní řadu scénářů, které s klasickým analogovým nebo digitálním telefonem možné nejsou, ale i klasické digitální telefony mají své opodstatnění a uplatnění. Uvažme například výrobní závody, které nejsou vybaveny strukturovanou kabeláží a aktivními prvky, ale telefon je pro provoz nezbytný. Dalším případem mohou být hotely, kde je rozhodující ekonomická návratnost nebo hotelový standard vyžaduje specializované hotelové telefony, které též nejsou „IP“. Špičkoví výrobci telefonních systémů poskytují IP i digitální terminály, mezi nimiž není žádný funkční rozdíl, ani rozdíl v designu, pouze se liší formou připojení – prostřednictvím počítačové sítě nebo prostřednictvím metalického páru. Moderní komunikační systémy se tedy nedělí podle přívlastku „IP“, to by bylo příliš málo. Moderní komunikační systémy podporují co nejširší škálu terminálů:
 
 • Softwarové telefony
 • Bezdrátové terminály Wi-Fi
 • Bezdrátové terminály DECT
 • Video telefony
 • Analogové terminály
 • Digitální terminály
 • IP terminály

Integrace s podnikovými procesy

Dalším aspektem moderních komunikačních systémů je jejich snadná integrace s podnikovými aplikacemi, adresářovými službami a dostupnost nástrojů pro Unified Communications včetně adopce Videa a nástrojů pro týmovou komunikaci a spolupráci.
 

Podpora otevřených průmyslových standardů

Pro udržení nízkých nákladů spojených s vlastnictvím komunikačního systému je nezbytná jeho interoperabilita s produkty třetích stran. Zárukou této interoperability je podpora otevřených průmyslových standardů a jejich preference před využitím proprietárních technologií a produktů. Vhodným příkladem je možnost nasazení zcela integrovaného řešení pro podnikovou komunikaci, založeného na těch nejlepších produktech daných specializací, zahrnující použití různých komunikačních platforem od různých výrobců:
 
 • Videokonferenční řešení pro osobní video komunikaci (a/nebo Skype)
 • Videokonferenční řešení pro jednací místnosti
 • Telepresence/Realpresence
 • Microsoft Lync, včetně možnosti dodávky specializovaných terminálů pro tuto platformu
 • IBM Sametime
 • atd.

Použití moderních terminálů

Soukromě dnes lidé často používají mnohem sofistikovanější komunikační prostředky, než mají mnohdy dostupné v podnicích. Moderní komunikační systém tedy musí bezpečně využívat podnikových aplikací pro týmovou spolupráci a komunikaci též na moderních zařízeních, jako jsou chytré telefony, tablety, a umožnit tak snadno komunikovat odkudkoliv. Navíc stále aktuálnější je práce z malých poboček či domácích pracovišť. Komunikační systém tedy musí zajistit dostupnost služeb ze vzdáleného pracoviště s využitím běžné přípojky do Internetu při udržení vysokých bezpečnostních standardů.

 
Centralizovaná versus distribuovaná architektura telefonie

Telefonie je globální. Sítě operátorů spojují celý svět. Architektura podnikové telefonie by měla být taková, jaká je topologie podniku – zda se jedná o jedinou budovu, kampus nebo centrálu se sítí poboček. Též záleží na stávajících technologiích použitých v jednotlivých lokalitách podniku, na míře ochrany již vynaložených investic do těchto technologií, na požadavcích na autonomii jednotlivých lokalit, na požadavku na geografickou redundanci a zejména i na dostupnost a ekonomickou návratnost konektivity mezi lokalitami. Moderní komunikační systém by tedy měl podporovat nejen centralizovanou architekturu, ale měl by též umožnit distribuovanou architekturu se zcela autonomními uzly sítě, které nevyžadují dedikovanou datovou konektivitu mezi těmito uzly. Pokud uvážíme například potravinářský podnik s obchodní a logistickou centrálou a několika výrobními závody geograficky vzdálenými, jež nepotřebují robustní lokální počítačovou síť v každém provozu, pak je distribuovaná architektura optimální. Autonomní komunikační uzel v každém výrobním závodě zajistí 100% autonomii, ale zároveň umožní jednotnou komunikaci s centrálou a ostatními lokalitami přesně tak, jako by byla nasazena telefonie s jediným centrálním uzlem. Pokud se výrobní provozy v jednotlivých lokalitách postupně zmodernizují, pak lokální komunikační uzel může plnit roli primárního nebo záložního hovorového serveru (hovorový server v centrále je pak analogicky záložním nebo primárním hovorovým serverem), čímž je zajištěna 100% autonomie i v případě výpadku konektivity do centrály. Distribuovaná architektura umožňuje nasadit tento koncept nejen v režimu primární server – záložní server, ale v režimu s N uzly, přičemž ani jeden uzel není „řídící“, jelikož všechny uzle sítě jsou rovnocenné a mohou plnit roli „primárního“ serveru.  

 
Evoluce místo revoluce

Řada společností využívá telekomunikační zařízení běžně více jak 8 let. Pro to, aby i tito zákazníci mohli dostatečně ochránit již vynaložené investice, je zapotřebí v co největší míře podporovat zpětnou kompatibilitu terminálů a aplikací. Moderní komunikační systémy by neměly znamenat revoluci v IT, ale měly by umožnit v co největší míře evoluční přístup. Evoluční přístup je zárukou nejen ochrany již vynaložených investic, ale je i předpokladem pro snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO), aniž by tím došlo k zastarání dostupných komunikačních služeb a nástrojů.

 
Jinak USA, jinak Evropa

Aby byl výčet hlavních aspektů telefonie pestrý, je potřeba zmínit i komunikační návyky lidí v různých končinách světa, což se odráží i na telefonních službách a funkcích. Například ve Spojených státech je jednou z nejdůležitějších funkcí automatická spojovatelka IVR (Interactive Voice Response), hlasová pošta, a tím pádem i Unified Messaging obecně. V Evropě jsou komunikační návyky rozdílné. Málo kdo má aktivovanou hlasovou schránku a aktivně odpovídá na zanechané vzkazy. V Evropě stačí nepřijatý hovor. Tím pádem propracovaný systém hlasové pošty včetně předčítání e-mailů v angličtině není pro českého zákazníka nijak důležitý. Komunikační systémy jsou tedy poplatné zemi a prostředí, kde jsou vyvíjeny, a tomu pak odpovídá výběr a skladba dalších telefonních služeb a funkcí.  

 

Co telefonii ovlivňuje: Globální ekonomické a technologické vlivy

Globální ekonomické vlivy

 • Cena je dnes klíčovým faktorem při rozhodování více než kdykoliv předtím
 • ICT průmysl pokračuje v procesu konsolidace (řada výrobců komunikačních technologií stagnuje a pak formou akvizic zaniká)
 • Lidé používají mnohem sofistikovanější vlastní komunikační prostředky, než mají mnohdy dostupné v podnicích

Technologické vlivy

 • SIP protokol umožňuje konsolidaci komunikační infrastruktury a interoperabilitu komunikačních zařízení různých výrobců
 • Virtualizace a Cloud Computing
 • Video konference a snadno dostupné aplikace pro vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmech vzbuzují zájem o využití jednotné podnikové UC platformy

Související produkty

MiVoice 5000

MiVoice 5000 je inovativní „Unified Communications“ softwarová platforma navržená pro velké společnosti, kterým umožní zvýšit vaši produktivitu a výkonnost.

MiVoice Office 400

MiVoice Office 400 je kompaktní řešení podnikové telefonie postavené dle konceptu „all-in-one“ pro malé až střední společnosti.

MiVoice MX-One

MiVoice MX-ONE je komplexní řešení podnikové telefonie, nabízející ucelenou sadu aplikací určených pro malé i velké společnosti.

FrontStage

Multimediální kontaktní centrum FrontStage integrované s podnikovými IS poskytuje sofistikovaný nástroj pro rychlou, intuitivní a efektivní obsluhu požadavků zákazníků.

SmartRec

Modulární záznamové zařízení od jedné analogové linky až po stovky analogových, digitálních a IP rozhraní pro použití se všemi běžnými komunikačními systémy všech generací.

Hlasové komunikátory

Hlasové komunikátory pro konferenční hovory ve vašich podmínkách - v kanceláři, doma nebo na cestách.

Náhlavní soupravy

Profesionální bezdrátové i kabelové náhlavní soupravy a zvuková zařízení, která výborně zapadnou do vašeho pracovního prostředí.

VoIP a datová řešení

Řešení zahrnující IP telefony, SBC kontroléry, media brány, směrovače, media servery, řešení pro mobilitu uživatelů, služby a aplikace s přidanou hodnotou.
 

Související výrobci

Mitel

Mitel je vůdčí společností na čele trhu s podnikovými komunikačními systémy.

Jabra

Jabra je světový výrobce inovativních řešení náhlavních souprav a komunikátorů.

AudioCodes

AudioCodes zaujímá díky svým technologiím vůdčí postavení na trhu v oblasti VoIP technologií a konvergovaných sítí.  

Microsoft

Microsoft Corporation je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení.

Spectralink

Špičkový výrobce velmi kvalitních bezdrátových telefonních přístrojů a systémů pro podniky.

Sangoma

Řešení pro podnikovou IP komunikaci.

Fanvil

Společnost Fanvil je uznávaná jako špička v oblasti IP komunikace.

Přihlášení

Registrace