2 Topologie pro tento návod a prerekvizity

Před samotnou konfigurací se očekává, že máte připravený kontrolér s ArubaOS 8 (zde byla použita konkrétně verze 8.6.0.2). Kontrolér by měl mít provedeno úvodní nastavení (průvodce, který probíhá typicky v CLI) a měl by být dostupný po IP. Konfigurace je demonstrována na zařízení v režimu standalone.
Schéma testovací topologie ukazuje Obrázek 1. Měla by obsahovat všechny potřebné informace o použitých síťových rozhraních, IP adresách, VLAN a roli jednotlivých zařízení.
Obrázek 1: Schéma testovací topologie
V příkladech níže budete konfigurovat především Aruba kontrolér a notebook uživatele. V pokročilých kapitolách se od vás bude vyžadovat i konfigurace vámi zvoleného RADIUS serveru. Firewall plní jen roli výchozí brány pro kontrolér a

Strana 6

Přihlášení

Registrace