Obsah

1 Představení Aruba VIA (Virtual Intranet Access) ..................................................................... 4
1.1 Podporované platformy pro VIA VPN server........................................................................... 4
1.2 Podporované klientské platformy ........................................................................................... 4
1.3 Licencování .............................................................................................................................. 4
1.4 Dokumentace .......................................................................................................................... 5
2 Topologie pro tento návod a prerekvizity .............................................................................. 6
3 Nahrání licencí do kontroléru ................................................................................................ 7
4 Zapnutí skrytých voleb ........................................................................................................ 10
5 Konfigurace IP konektivity ................................................................................................... 11
5.1 Nastavení VLAN ..................................................................................................................... 11
5.2 Nastavení IP parametrů ......................................................................................................... 13
5.3 Otestování konektivity .......................................................................................................... 16
6 Konfigurace VIA VPN v režimu Full Tunnel ........................................................................... 18
6.1 Příprava uživatelské role ....................................................................................................... 18
6.2 Nastavení VPN služby ............................................................................................................ 19
6.3 Konfigurace VIA VPN komponent .......................................................................................... 21
6.3.1 VIA Authentication ........................................................................................................ 22
6.3.2 VIA Connection .............................................................................................................. 23
6.3.3 VIA Web Authetication .................................................................................................. 24
6.3.4 Dokončení nastavení VIA VPN ....................................................................................... 25
6.4 Práce s interní databází uživatelů .......................................................................................... 26
6.4.1 Vytvoření nového uživatelského účtu ........................................................................... 26
6.4.2 Editace uživatelského účtu ............................................................................................ 28
6.4.3 Smazání uživatelského účtu .......................................................................................... 28
6.5 Stažení VIA instalátoru z kontroléru ...................................................................................... 28
6.6 Nastavení VIA klienta a připojení k VPN ................................................................................ 30
7 Konfigurace VIA VPN režimu Split Tunnel ............................................................................. 33
7.1 Nastavení serverové části VPN .............................................................................................. 33
7.2 Nastavení klientské části VPN ............................................................................................... 36
7.3 Otestování a kontrola VPN .................................................................................................... 37
8 Diagnostika ......................................................................................................................... 39
8.1 Troubleshooting na klientovi ................................................................................................. 39
8.2 Troubleshooting na kontroléru ............................................................................................. 41
8.2.1 Práce se systémovým logem ......................................................................................... 41
8.2.2 Získávání informací o aktivních uživatelích ................................................................... 43

Obsah

Přihlášení

Registrace