Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti atlantis telecom spol. s r.o., se sídlem Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10, IČ: 60466189, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26780 a společnosti atlantis software spol. s r.o., se sídlem Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10, IČ: 28365399, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136385 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení

  • název společnosti

  • e-mail

  • telefonní číslo

  • pracovní pozice
    

 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
   

 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: E-mail: gdpr@atlantis.cz Poštou: atlantis telecom spol. s r.o., Štěrboholská 1427/55, 102 00 Praha 10
   

 4. Zpracování osobních údajů je prováděno jen Správcem, tyto osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám.
   

 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: - vzít souhlas kdykoliv zpět, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás (e-mail: gdpr@atlantis.cz) nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
   

Přihlášení

Registrace