V čem je platforma MiVoice 5000 jiná?

MiVoice 5000 je inovativní „Unified Communications“ softwarová platforma navržená pro velké společnosti, kterým umožní zvýšit produktivitu a výkonnost zaměstnanců využitím univerzálního a standardizovaného řešení pro sjednocenou komunikaci a kolaboraci. Využitím špičkové komunikační technologie se MiVoice 5000 přizpůsobí podnikovým procesům a vyniká jednoduchou integrací do stávajícího podnikového prostředí IT s možností postupné implementace. Platforma MiVoice 5000 obslouží od 12 po 150 000 uživatelů, kteří mohou být libovolně rozmístěni v souladu s topologií podniku, a to až v rámci 2 000 uzlů sítě. Touto ojedinělou vlastností vycházející z distribuované architektury systému je řešení vhodné i pro menší/střední společnosti, které tak využijí benefitů obvykle dostupných jen velkým společnostem. MiVoice 5000 nepreferuje jen IP terminály – uživatelé mohou využívat digitální nebo analogové terminály, bezdrátové terminály nebo připojit GSM telefony k podnikové síti jako pobočku.

 

1. Podpora otevřených průmyslových standardů

MiVoice 5000 je systém založený na otevřených průmyslových standar­dech, proto umožňuje jednodušší inte­graci IP telefonie s aplikacemi třetích stran a s podnikovými informačními systémy.

2. Zvolte si typ terminálů, který vám nejlépe vyhovuje

Na protokolu SIP založená softwa­rová platforma MiVoice 5000 je kom­patibilní s jakýmkoliv terminálem typu MiVoice IP, Mitel SIP, video SIP, H323, IP DECT, WiFi SIP, SIP SW klient, Mitel BluStar nebo MMC (klient pro chytrý telefon). Ve spojení s konvergovanými komunikačními servery Mitel 5000 X může softwarová platforma MiVoice 5000 dále komunikovat s analogovými a digi­tálními terminály nebo také s klasickými DECT telefony.

3. Kvalita hovorů

Kvalita VoIP hovorů je zajištěna použitím architektury přímého hovo­rového spojení (end-to-end VoIP), pod­porou celé řady kodeků, implementací metody CAC (Call Admission Control) předcházející zahlcení linek, preferencí toku hlasových dat sítí a dynamickou adaptací na vytíženost IP sítě.

4. Interoperabilita

MiVoice 5000 využívá rozhraní SIP trunk, které je otestováno s předními poskytovateli telekomunikačních služeb v ČR.

5. Škálovatelnost

V rámci distribuované architektury může MiVoice 5000 spravovat až 150.000 účastníků a síť až 2.000 serverů MiVoice 5000.

6. Více jak 500 telefonních funkcí a služeb

MiVoice 5000 s více než 500 funkcemi je jednou z nejkomplexnějších softwaro­vých hovorových aplikací na trhu.

7. Spolehlivost a bezpečnost

Zabezpečení systému je realizo­váno na několika úrovních. Pro kriticky důležitá spojení uživatele umožňuje software MiVoice 5000 například šifrování hovoru (hlas a signalizace) bez dalšího dodatečného hardwaru. Pro účely zvýšené spolehlivosti a dos­tupnosti služeb je možné server provo­zovat v duplexním režimu s možností geografické redundance. V případě výpadku jednoho ze serverů dojde k automatické registraci na druhý server bez přerušení probíhajících hovorů.

8. Intuitivní implementace a sofistikovaná správa

Systém je možné spravovat vzdáleně z prostředí běžného webo­vého prohlížeče. Bezpečný a intuiti­vní software MiVoice 5000 implemen­tuje standardy: https pro zabezpečený přístup, LDAP pro integraci a synchro­nizaci podnikových adresářů a SNMP pro dohled nad systémem.

 

Související produkty

MiVoice Office 400

MiVoice Office 400 je kompaktní řešení podnikové telefonie postavené dle konceptu „all-in-one“ pro malé až střední společnosti.

MiVoice MX-One

MiVoice MX-ONE je komplexní řešení podnikové telefonie, nabízející ucelenou sadu aplikací určených pro malé i velké společnosti.

FrontStage

Multimediální kontaktní centrum FrontStage integrované s podnikovými IS poskytuje sofistikovaný nástroj pro rychlou, intuitivní a efektivní obsluhu požadavků zákazníků.

SmartRec

Modulární záznamové zařízení od jedné analogové linky až po stovky analogových, digitálních a IP rozhraní pro použití se všemi běžnými komunikačními systémy všech generací.

Hlasové komunikátory

Hlasové komunikátory pro konferenční hovory ve vašich podmínkách - v kanceláři, doma nebo na cestách.

Náhlavní soupravy

Profesionální bezdrátové i kabelové náhlavní soupravy a zvuková zařízení, která výborně zapadnou do vašeho pracovního prostředí.

VoIP a datová řešení

Řešení zahrnující IP telefony, SBC kontroléry, media brány, směrovače, media servery, řešení pro mobilitu uživatelů, služby a aplikace s přidanou hodnotou.
 

Přihlášení

Registrace