Přehled aplikací

 

 

Platforma MiVoice 5000 Platforma MiVoice 5000

Platforma MiVoice 5000
Platforma MiVoice 5000 je založena na sofistikovaném komunikačním softwaru hovorového serveru, který může být instalován jak na klasickém HW PC serveru, tak vestavěn do konvergované HW platformy komunikačních systémů/bran Mitel 5000 XS/XL, XD nebo jako integrální součást řady aktivních prvků HP ProCurve. Software hovorového serveru podporuje tzv. „distribuovanou architekturu“, která zajišťuje 100% transparentnost všech telefonních služeb mezi jednotlivými komunikačními systémy/servery provozovanými až ve 2 000 lokalitách/uzlech podnikové sítě, nebo též umožňuje redundantní topologii s několika „komunikačními uzly“ v jedné lokalitě. Distribuovaná architektura komunikačních systémů/serverů navíc umožňuje sdílet konektivitu do veřejné sítě mezi pobočkami podnikové sítě (SIP trunk, ISDN, ..) a též využívat služby jako jsou pracoviště spojovatelky, kontaktní centra, tarifikační servery, správa a dohled sítě apod. bez geografického omezení. Hovorový server poskytuje více jak 500 konvergovaných hlasových služeb a funkcí, podporuje video komunikaci a aplikace Unified Communications. Hardwarová platforma komunikačních systémů/bran je plně modulární a dodává se v konfiguracích od 6 do 12 000 analogových nebo digitálních účastníků v rámci jednoho systému/brány a dále poskytuje veškerá na trhu dostupná rozhraní do veřejné sítě. HW platforma komunikačních systémů/bran má v základu integrovány služby jako synchronní hlásky pro kvalitní obsluhu front příchozích volání, hlasovou poštu, automatickou spojovatelku, záložní zdroj, volitelně redundantní zdroj a/nebo procesor a další prostředky pro vysokou spolehlivost HW platformy.

Terminály Terminály

Terminály
Platforma MiVoice 5000 podporuje připojení všech typů terminálů, které vynikají svým kvalitním zpracováním, designem a intuitivní obsluhou: IP telefony, digitální telefony, analogové telefony, bezdrátové DECT nebo Wi-Fi terminály, SW telefony a další terminály jako GSM telefony, duální telefony, SW telefony apod. Další skupinou jsou specializované brokerské a dispečerské terminály, nemocniční, hotelové, průmyslové terminály apod. Pokrokové telefonní služby hovorového serveru jsou poskytovány pro všechny typy terminálů bez ohledu na jejich typ. Platforma MiVoice 5000 podporuje šifrování hlasu a signalizace mezi jednotlivými uzly sítě a/nebo IP terminály (SIP, nativní IP).

Unified Communications Unified Communications

Unified Communications
V současné době je na trhu velké množství UC platforem, které poskytují různá řešení pro podnikovou klientelu. Smyslem našeho řešení není tato UC řešení nahradit, ale naopak umožnit jejich co nejhlubší integraci s komunikační infrastrukturou. Poskytujeme plnou integraci s Microsoft UC a IBM Lotus Sametime (IBM UC2). Pokud zákazník nemá implementovány nebo nehodlá implementovat tyto globální UC platformy, pak poskytujeme vlastní UC řešení, které je snadno modifikovatelné podle specifických požadavků konkrétního zákazníka.

Napojení na podnikové IS Napojení na podnikové IS

Napojení na podnikové IS
Při implementacích UC se často zapomíná na snad nejdůležitější úkol, a to zaintegrovat komunikační systém a UC platformu do podnikových procesů: napojení interních ERP, CRM a obecně informačních systémů (LoB aplikací) na komunikační systém přímo nebo prostřednictvím našeho konektoru umožní plynulý přenos informací z komunikačních systémů do systémů informačních. Nedochází pak ke ztrátě velmi cenných dat o vašich zákaznících, o provozním vytížení pracovníků, hovory jsou směrovány na aktuálně dostupné pracovníky s nejvyšší schopností volajícího obsloužit. Agenda spojená s vyřízením hovorů je přímo sledována v podnikovém informačním systému, může být plynule předávána mezi pracovníky apod.

Aplikace Aplikace

Aplikace
 • Videokonference osobní a skupinová
 • FMC (Fix-Mobilní konvergence) - náhrada pevných stolních terminálů mobilními GSM telefony, případně simultánní zvonění mobil/pevná
 • Integrace s podnikovými adresáři a AD
 • Integrace s ERP, CRM a obecně s podnikovými informačními systémy (LoB)
 • Správa a dohled
 • Inteligentní kontaktní centra
 • HelpDesk
 • CRM
 • Brokerské pracoviště
 • Zákaznické aplikace

Bezpečnost Bezpečnost

Bezpečnost
MiVoice 5000 je plně redundantní komunikační systém podporující ojedinělou topologii umožňující maximální spolehlivost:
 
 • Komunikační systémy/brány s redundantním napaječem a redundantním procesorem
 • Duplexní/klastrové provedení hovorových serverů na platformě PC serverů s volitelným počtem uzlů v klastru
 • Služba Multi-homing pro IP terminály (automatické připojení k záložním hovorovým serverům v případě ztráty konektivity s primárním hovorovým serverem)
 • Bezpečnostní mechanismy patentovaného síťového protokolu MOVACS (geografická redundance bez kritických požadavků na kapacitu datové konektivity mezi lokalitami)
Výše uvedené bezpečnostní mechanismy je možno vzájemně kombinovat pro dosažení optimální úrovně spolehlivosti celého řešení.
Platforma MiVoice 5000 podporuje šifrování hlasu a signalizace mezi jednotlivými uzly sítě a/nebo IP terminály (SIP, nativní IP).

Související produkty

MiVoice Office 400

MiVoice Office 400 je kompaktní řešení podnikové telefonie postavené dle konceptu „all-in-one“ pro malé až střední společnosti.

MiVoice MX-One

MiVoice MX-ONE je komplexní řešení podnikové telefonie, nabízející ucelenou sadu aplikací určených pro malé i velké společnosti.

FrontStage

Multimediální kontaktní centrum FrontStage integrované s podnikovými IS poskytuje sofistikovaný nástroj pro rychlou, intuitivní a efektivní obsluhu požadavků zákazníků.

SmartRec

Modulární záznamové zařízení od jedné analogové linky až po stovky analogových, digitálních a IP rozhraní pro použití se všemi běžnými komunikačními systémy všech generací.

Hlasové komunikátory

Hlasové komunikátory pro konferenční hovory ve vašich podmínkách - v kanceláři, doma nebo na cestách.

Náhlavní soupravy

Profesionální bezdrátové i kabelové náhlavní soupravy a zvuková zařízení, která výborně zapadnou do vašeho pracovního prostředí.

VoIP a datová řešení

Řešení zahrnující IP telefony, SBC kontroléry, media brány, směrovače, media servery, řešení pro mobilitu uživatelů, služby a aplikace s přidanou hodnotou.
 

Přihlášení

Registrace