Přehled vlastností

 

 

Komunikační kanály Komunikační kanály

Komunikační kanály
Ještě pře deseti lety bylo hlavním posláním kontaktních center rychlé a kvalitní odbavení příchozích a odchozích telefonních hovorů. Dnes, kdy dorůstá první generace „sociálních dětí“ do produktivního věku a komunikační prostředky jako Instant messaging, Skype, Facebook, Twitter, atd. se staly nedílnou součástí většiny populace, je nezbytná integrace těchto kanálů do moderních aplikací kontaktních center.

Není důležité, zda tyto kanály využívá vaše organizace, ale zda je využívají vaši klienti.


Aplikace FrontStage nabízí široké spektrum komunikačních kanálů pro příjem a distribuci klientských požadavků. Jedná se zejména o hlas, video, web, e-mail, SMS, MMS, chat, IM, Skype, Facebook, klient na pobočce apod. 

Jednotné prostředí Jednotné prostředí

Základní filosofií kontaktních center FrontStage (ICC 3.0) je nabídnout klientům preferované komunikační kanály a ty následně zpracovávat jednou aplikací v ucelené pohledové obrazovce včetně instantního přístupu a zobrazení informací z podnikových informačních systémů a databází, které jsou nezbytné pro kvalitní vyřízení požadavků klientů. Tak odpadá neefektivní přepínání mezi různými podnikovými aplikacemi a komunikačními nástroji, které zpomaluje práci operátora (agenta), zvyšuje jeho chybovost a celkově na něj klade vysoké nároky. Jednotné prostředí tak umožňuje především centrální a okamžitý přehled nad komunikací klientů. K jedné dílčí události, jako je například žádost o zavedení nové služby, máte ucelený náhled nad veškerou komunikaci, která probíhala všemi dostupnými kanály.

Jednotným prostředím šetříte čas, lidské zdroje i finanční prostředky.


Integrace do ICT prostředí Integrace do ICT prostředí

Kontaktní centrum nemůže být jen izolovaným komunikačním nástrojem. Naopak! Maximální technické a procesní propojení se zbytkem společnosti zefektivňuje a usnadňuje zpracování klientských požadavků. Dnešním standardem  je již provázanost se CRM (Customer Relationship Management) formou otevření klientské karty, pro informování operátora o volajícím ještě před vyzvednutím telefonu nebo možnost přímého vytočení telefonního čísla či odeslání mailu přímo z této karty.
Kontaktní centra FrontStage svou modularitou a vysokou mírou customizace pokrývají individuální potřeby společností a umožňují hlubokou míru integrace a napojení na interní procesy ve společnosti. Jsou postaveny na platformě Microsoft, která je dominantním operačním systémem pro podnikovou klientelu. Volba platformy byla provedena s ohledem na jednoduchou integraci s již existujícími produkty, možnost využít stávající prostředky zákazníků a především pro znalost ovládání koncovými uživateli a jednoduchou správu pracovníky technické podpory našich zákazníků.

Kontaktní centra FrontStage (ICC 3.0) představují technologii, kde se na rozdíl od konkurenčních řešení nepřizpůsobují interní procesy, ale FrontStage se přizpůsobuje zavedeným procesům ve společnosti.


Modularita Modularita

Obdobou kontaktních center FrontStage (ICC 3.0) jsou v dětském světě stavebnice typu LEGO. Nabízené řešení sestává z několika základních bloků – modulů, které pokrývají různorodé požadavky investorů. Tyto moduly se dají dále výrazně customizovat, výsledná podoba kontaktního centra tak plně odpovídá specifickým požadavkům jednotlivých společností. Přidanou hodnotou je možnost doplnit řešení o komponenty a funkce vyvinuté na zakázku. Na rozdíl od konkurenčních systémů se však nejedná o heterogenní doprogramování externích funkcí nad standardizovaným API, ale o nativní součást jádra systému. To samozřejmě přináší výhody v následném provozu i technické podpoře, rozšiřování i možnosti upgradu řešení.

Certifikace Certifikace

Aplikace inteligentního kontaktního centra FrontStage je společností Microsoft certifikována pro platformu operačního systému Windows Server 2012. Windows Server 2012 je nejrobustnějším serverovým operačním systémem Windows v historii. Obsahuje integrované vylepšené technologie pro web a virtualizaci.

Související produkty

SmartRec

Modulární záznamové zařízení od jedné analogové linky až po stovky analogových, digitálních a IP rozhraní pro použití se všemi běžnými komunikačními systémy všech generací.

Náhlavní soupravy

Profesionální bezdrátové i kabelové náhlavní soupravy a zvuková zařízení, která výborně zapadnou do vašeho pracovního prostředí.

VoIP a datová řešení

Řešení zahrnující IP telefony, SBC kontroléry, media brány, směrovače, media servery, řešení pro mobilitu uživatelů, služby a aplikace s přidanou hodnotou.
 

Přihlášení

Registrace