Volitelné parametry servisních programů

 

 

Poskytování servisu v rozšířené pracovní době Poskytování servisu v rozšířené pracovní době

Rozšíření standardní pracovní doby (8:00 až 17:00) o další 3 hodiny od 17:00 do 20:00.

Poskytování servisu non-stop Poskytování servisu non-stop

Rozšíření výše definované rozšířené pracovní doby (8:00 až 20:00) o noční pohotovost od 20:00 do 8:00.

Poskytování servisu mimo pracovní dny Poskytování servisu mimo pracovní dny

Zahrnuje soboty, neděle a státní svátky.

Garance doby opravy závady Garance doby opravy závady

Servisní programy POHOTOVOST, SERVIS, JISTOTA se zaměřují na to, co zákazník opravdu potřebuje: ODSTRANĚNÍ PORUCHY. U těchto programů neuvádíme reakční čas, ale čas odstranění poruchy, který smluvně garantujeme. Výchozí nastavení jednotlivých servisních programů je možné upravit v rozsahu od 4 hodin do 7 dnů.

Zápůjčka náhradního dílu po dobu opravy Zápůjčka náhradního dílu po dobu opravy

atlantis drží na skladě navíc díly odpovídající konfiguracím smluvních zákazníků pro programy Jistota, Servis, Pohotovost tak, aby v případě potřeby byly tyto díly okamžitě k dispozici, a to ve verzích vhodných pro jeho systém. Pokud si zvolíte tento doplněk servisních programů, máte jistotu, že jednak bude náhradní díl pro Vás k dispozici, a jednak jeho zápůjčka nebude účtována. Standardní cena měsíční zápůjčky je kalkulována tak, že u běžného dílu v ústředně činí 1/18 této ceny, u telefonů 1/9 ceny.

Preventivní servis (profylaxe) Preventivní servis (profylaxe)

Pokud si zvolíte preventivní servis, bude váš komunikační systém preventivně servisován tak, aby se minimalizovala možnost vzniku poruchy. Pokud ale porucha vznikne, pak práce spojená s odstraňováním poruchy není účtována - je ZDARMA.

Kooperace s operátorem při odstraňovaní závady Kooperace s operátorem při odstraňovaní závady

Provozuschopnost komunikačního systému je bezprostředně závislá na funkčním připojení do veřejné sítě. Proto, aby v případě poruchy nemusel váš odpovědný personál kontaktovat vícero subjektů, jsme pro vás připravili tento volitelný doplněk. Nefunkčnost komunikačního systému stačí nahlásit jen jednomu servisnímu kontaktu. O ostatní se postará naše technická podpora, která v případě potřeby sama kontaktuje technickou podporu konkrétního operátora, který je uveden v servisní smlouvě. Tímto se i minimalizují případné problémy s lokalizací závady - tj. na čí straně vznikla chyba.

Náhradní díly v ceně Náhradní díly v ceně

Po dobu trvání servisní smlouvy může být navíc sjednána i automatická prodloužená záruka. S tímto doplňkem servisních programů má zákazník všechny díly telefonního systému v záruce.

On-line napojení na centrální dohled On-line napojení na centrální dohled

Centrální dohled umožní proaktivní servisní model. V případě poruchy nemusí váš odpovědný personál kontaktovat servisní středisko, neboť výskyt poruch je proaktivně monitorován specializovaným pracovištěm technické podpory. V případě výskytu poruchy je prováděn v období poskytování servisu automaticky servisní zásah. Zákazník je pak průběžně informován o vzniku a odstraňování poruchy. Tento program vyžaduje technické prostředky, které zajistí on-line napojení systému.

Zvýšená garance spolehlivosti Zvýšená garance spolehlivosti

Na rozdíl od výše uvedených servisních programů, které slouží pro garanci „izolovaného“ zásahu a odstranění vzniklé závady, garance úrovně kvality služeb (SLA) umožňuje úhrnně garantovat celkovou spolehlivost systému v daném období. Procento minimální spolehlivosti určuje poměr doby, po níž systém řádně fungoval v souladu s požadovanou úrovní služeb v daném období vůči danému období, k němuž se vztahuje garance úrovně kvality služeb (SLA).

Hot-line – technická telefonní podpora Hot-line – technická telefonní podpora

Technická telefonní podpora slouží nejen pro hlášení poruch, ale zejména pro jejich prevenci a poskytování všeobecné technické podpory, kterou zákazník může během provozu servisované technologie požadovat. Může se jednat o libovolné technické konzultace, například při řešení bezpečnostních opatření a předcházení bezpečnostních incidentů, návrhů vhodného technického řešení při měnícím se ICT prostředí zákazníka či pouhé konzultace při využívání nových funkcí a služeb komunikačního systému apod.

Služby ServiceDesku Služby ServiceDesku

Služby ServiceDesku zahrnují zpřístupnění webové aplikace sloužící pro evidenci servisovaných technologií, jejich technických parametrů, závad, incidentů a požadavků oprávněných osob na poskytnutí technické podpory včetně sledování časů jednotlivých událostí a jejich následné vyhodnocování a reporting s volitelnou možností externího přístupu oprávněných osob zákazníka. Tato aplikace se v každém případě využívá pro interní evidenci a poskytování servisních a implementačních služeb servisního oddělení. Její zpřístupnění uživatelům zákazníka je právě předmětem služeb ServiceDesku. 

Související produkty

Přihlášení

Registrace