Přehled servisních programů

Technická podpora není pouze o včasném zásahu a co nejrychlejší opravě vadných dílů v záruce. Kvalitní technická podpora čelí problémům především pomocí prevence, vhodného technického řešení, přizpůsobuje se měnícím se požadavkům kladeným na ICT infrastruktury zákazníka a nastavuje komunikační kanály mezi poskytovatelem a zákazníkem tak, aby minimalizovala dopady, případné poruchy libovolného zařízení v ICT infrastruktuře zákazníka. Z toho důvodu nabízí společnost atlantis velice variabilní možnosti nastavení technické podpory, které jsou shrnuty do čtyř základních balíčků:
 

Základ - víte, na koho se obrátit, aby se postaral o váš systém

Jistota - poskytuje jistotu, že váš systém bude opraven včas a za zvýhodněnou cenu

Servis - navrženo pro společnosti, které vyžadují maximální dostupnost kritických služeb

Pohotovost - zajišťuje maximální funkčnost a okamžité servisní zásahy

 
  Základ Jistota Servis Pohotovost
Telefonický help-desk (hot-line)        
Zápůjčka náhradního dílu po dobu opravy -      
Kooperace s operátorem při odstraňování závady - - -  
Havárie Započetí servisního zásahu 24h - - -
Garance opravy - 24h 8h 4h
Vážná závada Započetí servisního zásahu 24h - - -
Garance opravy - 24h 24h 8h
Menší závada Započetí servisního zásahu 5 dnů - - -
Garance opravy - 5 dnů 48h 48h
Změny v konfiguraci 7 dnů 5 dnů 48h 48h
 
 

Základ

Pro individuální servisní případy a zásahy je navržen program ZÁKLAD. Program garantuje uživatelům rychlou odezvu v případě poruchy některého ze zařízení. Maximálním termínem pro příjezd technika na místo havárie nebo vážné závady je 48 hodin, respektive 2 pracovní dny od jejího nahlášení. Pokud zařízení není v záruce nebo není kryto programem prodloužené záruky, zákazník hradí servisní zásah, opravu dílu i zápůjčku náhradního dílu. Pokud je zařízení v záruce, je servisní zásah, oprava dílu i zápůjčka náhradního dílu zdarma.

V tomto programu může zákazník využívat následujících výhod zdarma:
 
 • Poskytování telefonické hot-line pro technické dotazy a konzultace.
 • V případě havárie nebo vážné závady jsou práce související se servisním zásahem zdarma.  

Jistota

Základním servisním programem s garantovanou servisní službou je JISTOTA. Je vhodný pro zákazníky, kteří nemusí v první řadě řešit rychlost zásahu, ale přesto chtějí mít záruku, že případná havárie bude odstraněna nejpozději do 48 hodin od jejího nahlášení. Pokud zařízení není v záruce nebo není kryto programem prodloužené záruky, zákazník hradí servisní zásah a opravu dílu. Pokud je zařízení v záruce, je servisní zásah, oprava dílu i zápůjčka náhradního dílu zdarma.

V tomto programu může zákazník využívat následujících výhod zdarma:
 
 • Poskytování telefonické hot-line pro technické dotazy a konzultace.
 • V případě havárie nebo vážné závady jsou práce související se servisním zásahem zdarma.
 • Po dobu případné opravy vadných dílů budou zapůjčeny vhodné náhradní díly zdarma.  

Servis

Servisním programem s garantovanou servisní službou a rychlou reakcí je program SERVIS. Je navržen pro zákazníky, kteří chtějí mít záruku, že v případě havárie jim bude věnována okamžitá péče a havárie bude odstraněna nejpozději do 8 hodin od jejího nahlášení. Pokud zařízení není v záruce nebo není kryto programem prodloužené záruky, zákazník hradí pouze opravu dílu. Pokud je zařízení v záruce, je servisní zásah, oprava dílu i zápůjčka náhradního dílu zdarma.

 V tomto programu může zákazník využívat následujících výhod zdarma:
 
 • Poskytování telefonické hot-line pro technické dotazy a konzultace.
 • V případě havárie nebo vážné závady jsou práce související se servisním zásahem zdarma.
 • Zákazník má nárok na profylaktickou kontrolu systému a provedení zálohy konfigurace v rozsahu jedné hodiny za čtvrtletí zdarma; cestovní náklady se hradí obvyklým způsobem.
 • Změny, kontroly a korekce dálkovou údržbou v rozsahu až 3 hodiny za čtvrtletí.
 • Po dobu případné opravy vadných dílů budou zapůjčeny vhodné náhradní díly zdarma.  

Pohotovost

POHOTOVOST je komplexní servisní program navržený pro ty zákazníky, kde komunikační systém je kritickým elementem pro zajištění provozu společnosti. Přináší zákazníkům okamžitý servisní zásah s garantovaným odstraněním havárie nejpozději do 4 hodin od jejího nahlášení. Zároveň je doplněn o pravidelná školení pro zaměstnance zákazníka. Úroveň proškolení personálu je naprosto zásadní pro efektivní využití podnikového komunikačního systému. S programem POHOTOVOST máte jistotu, že Váš personál bude kvalitně a pravidelně školen, čímž vzroste efektivita práce a komunikace v rámci vaší firmy i vůči Vašim zákazníkům. Pokud zařízení není v záruce nebo není kryto programem prodloužené záruky, zákazník hradí pouze opravu dílu. Pokud je zařízení v záruce, je servisní zásah, oprava dílu i zápůjčka náhradního dílu zdarma.

V tomto programu může zákazník využívat následujících výhod zdarma:
 
 • Poskytování telefonické hot-line pro technické dotazy a konzultace.
 • V případě nedostupnosti veřejné telefonní sítě provedeme analýzu problému. Pokud závada leží na straně operátora, sami ho zkontaktujeme a budeme s ním kooperovat při odstraňování závady.
 • V případě havárie nebo vážné závady jsou práce související se servisním zásahem zdarma.
 • Zákazník má nárok na profylaktickou kontrolu systému a provedení zálohy konfigurace v rozsahu jedné hodiny za čtvrtletí zdarma; cestovní náklady se hradí obvyklým způsobem.
 • Změny, kontroly a korekce dálkovou údržbou v rozsahu až 3 hodiny za čtvrtletí.
 • Po dobu případné opravy vadných dílů budou zapůjčeny vhodné náhradní díly zdarma.
 • Jednou ročně navštíví instalaci technik a provede školení uživatelů a obsluhy v celkovém rozsahu 2 hodiny.

 

Související produkty

Přihlášení

Registrace