POLY ONSITE TECH TOGETHER (POSTT) – AUDIO

Publikováno: 25. 9. 2023

POLY ONSITE TECH TOGETHER (POSTT) – AUDIO

 

Datum akce:
24. 10. 2023
Místo konání:
Galerie Golf Hostivař (U Golfu 565, Prague 15), Czech Republic
Počet volných míst:
Odkaz na registraci

Zveme vás na unikátní akci pod taktovkou Poly.
We invite you to a unique event hosted by Poly.


Po celý den vás čeká atraktivní program zaměřený na praktické ukázky a technické informace k produktům napříč celým portfoliem, který povedou přímo na místě zástupci Poly.

Vzhledem k tomu, že je program rozdělen do 2 částí, doporučujeme registraci dvou, maximálně však tří osob, z vaší firmy, abyste byli schopni agendu kompletně pokrýt a nic vám neuteklo.

V souvislosti s tím se prosím již předem registrujte na danou část / místnost.

Veškeré prezentace a živé ukázky budou v angličtině, nicméně po celou dobu akce budou přítomní čeští zástupci Poly a také my z atlantisu, v případě potřeby můžeme jakékoli vaše dotazy či poznámky přeložit a být vám k dispozici k diskusi s prezentujícími.
 

MÍSTNOST / ROOM 2 – AUDIO - AGENDA

9:30-10:00   – Introduction presentation / Úvodní prezetance - common for both rooms = main room / společné pro obě místnosti = hlavní místnost
10:00-11:15 – Desk Phones – Solution | Headsets Solutions Updates | Zoom Voice (speakers Tony Chamberlain, Michael Amador)
11:15-11:30 – Coffee Break
11:30-12:30 – Lens Device Management (speakers Haukur Sigurdson, Tomáš Kříž)
12:30-13:00 – Oběd / Lunch
13:00-14:15 – Teams SIP Gateway | Deskphones Microsoft Voice (speakers Tony Chamberlain, Michael Amador, Zack Saidi)
14:15-14:30 – Coffee Break
14:30-15:00 – Voice Competitive (speaker Boudewijn Moerman)
15:00-15:30 – Coffee Break & Networking
15:30-16:00 – Infrastructure Update (speakers Haukur Sigurdson, Mark Cupid, Tomáš Kříž) – common for both rooms = main room / společné pro obě místnosti = hlavní místnost
16:00-16:30 – Roadmap – Session & Q&A (speaker Vincent Dal) - common for both rooms = main room / společné pro obě místnosti = hlavní místnost
16:30            – ukončení akce / end of event, Networking

Presenters-Poly-HP.jpg

Přijďte se inspirovat a setkat se zástupci Poly|HP u dobrého občerstvení, které bude zajištěno po celou dobu trvání akce v příjemném prostředí areálu Golf Hostivař.

Svou účast prosím potvrďte co nejdříve skrze registrační formulář (účast je zdarma). Celková kapacita je omezená na 60 lidí.

Těšíme se na setkání s vámi!

_______________________________________________________________________________________


Throughout the day, an interesting program awaits you, focusing on practical demonstrations and technical information sessions covering products across the entire portfolio, led by Poly representatives on-site.

As the program is split into two parts, we recommend registering two, but a maximum of three persons from your company to make sure you cover all the agenda and that nothing is missed.

In connection with this, please pre-register for the concrete part/room.

All presentations and live demonstrations will be in English. However, Czech representatives from Poly will be present there, as well as our team from atlantis. We can translate any of your questions or remarks and be available for discussions with the presenters, if needed.

Come to be inspired and meet with Poly|HP representatives while enjoying snacks and beverages provided in the pleasant setting of the Golf Hostivar venue.
 
Please confirm your attendance as soon as possible through the registration form (participation is free). Total capacity is limited to 60 persons.
 
We look forward to meeting you!
 
V případě dotazů k akci, nás prosím kontaktujte / If you have any questions regarding the event, please get in touch with us – Tereza Homolová, homolova@atlantis.cz
Registrace Registration is closed at the moment.

Přidat událost do Outlooku

Přihlášení

Registrace