Kompatibilita procesů kontaktního centra s GDPR - seminář

Publikováno: 29. 1. 2018

Kompatibilita procesů kontaktního centra s GDPR - seminář

 

Datum akce:
05. 02. 2018
Místo konání:
Sídlo společnosti atlantis telecom spol. s r.o., Štěrboholská 1427/55, Praha 10
Počet volných míst:
Odkaz na registraci

Dne 5. února 2018 se v prostorách společnosti atlantis telecom uskuteční seminář na téma "Kompatibilita procesů kontaktního centra s GDPR".


Nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR se dotýká zejména firemní interakce se zákazníky a klienty. Zvýšení jejich ochrany přichází v podobě zpřesněných pravidel, založených na koncepci účelu zpracování osobních údajů a prokázání legality takového zpracování jejich správcem.

Informační systémy určené pro zpracování osobních údajů, a FrontStage jakožto systém pro kontaktní centra mezi ně určitě patří, mohou svými funkcemi výrazně napomoci dodržování GDPR a vyhnout se tak nesouladu a případným pokutám.

Na našem semináři vás chceme seznámit s funkcemi určenými pro dosažení kompatibility procesů kontaktního centra s GDPR. Ukážeme si, jak s co nejmenším úsilím budete moci dostát novým povinnostem, mezi které patří mimo jiné výpis všech údajů, které zpracováváte o dané osobě, povinnost zapomínat údaje, které pro deklarovaný účel již nejsou potřeba, nebo zvýšení kontroly nad přístupem k osobním údajům a zajištění informačního auditu. Věříme, že účast na semináři vám pomůže lépe připravit vaši analýzu ochrany osobních údajů ve vašem podniku (DPIA) a modifikovat vaše interní procesy tak, aby byly v souladu s GDPR.


Program:

8:00 – 9:00 Individuální diskuze, snídaně, prezence
9:00 Zahájení workshopu
9:10 – 10:30 Právní aspekty GDPR
10:30 – 11:00      Přestávka na kávu
11:00 – 12:30 Podpora GDPR na platformě FrontStage
12:30 – 13:30 Občerstvení, volná diskuze


Přednáší:

Jiří Zídek | Co-founder, CTO & Head of Product - atlantis telecom spol. s r.o.

Jiří Zídek je zakládajícím společníkem atlantis telecom a od vzniku společnosti se aktivně podílí na jejím rozvoji. Zastává roli technického ředitele společnosti a zároveň se zabývá i provozně-právní problematikou společnosti. Je hlavním architektem a vedoucím týmu vyvíjejícího  platformu kontaktního centra FrontStage.

Michal Zahradník | partner - DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.  
Michal Zahradník se věnuje zejména obchodnímu právu, sporům a restrukturalizacím, a otázkám nefinanční regulace podnikání, např. soutěžnímu právu nebo ochraně osobních údajů. V oblasti ochrany osobních údajů poskytoval poradenství jak celé řadě mezinárodních korporací působících na českém trhu, tak českým společnostem v pozici správců i zpracovatelů osobních údajů. Má praktické zkušenosti se smlouvami o zpracování osobních údajů, s předáváním osobních údajů do jiných zemí, se zpracováním vnitřních předpisů v této oblasti i s uplatňováním nároků z porušení pravidel týkajících se ochrany osobních údajů. Ochranu osobních údajů též již několik let školí. Má bohaté zkušenosti se zastupováním zahraničních i předních českých společností před soudy, a v praxi se věnoval i zastupování řady klientů ve správním řízení a správním soudnictví včetně řízení před Nejvyšším správním soudem. Má zkušenosti rovněž s forenzními audity nebo se zastupováním korporací v trestních věcech. Má velké zkušenosti se soutěžním právem, jak s povolováním spojení soutěžitelů, tak s kartelovými případy. Michal je členem Turnaround Management Association.

Lukáš Koukal | advokát - DELTA legal, advokátní kancelář s.r.o.
  
Lukáš Koukal se věnuje zejména pracovnímu právu, řešení sporů a insolvencí a otázkám general compliance. Ve své práci se zaměřuje zejména na prevenci negativních jevů spojených s pracovněprávními vztahy, na vytváření vyvážených vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na všech úrovních struktury společností a na řešení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. V oblasti pracovněprávní compliance a předcházení sporů a rizik poskytuje poradenství předním zaměstnavatelům na českém trhu. Má bohaté zkušenosti se zastupováním předních českých společností před soudy ve sporech obchodní povahy, ve sporech o řízení centralizované distribuční sítě prodejců a v pracovněprávních sporech ze strany zaměstnavatele.
Registrace Registration is closed at the moment.

Přidat událost do Outlooku

Přihlášení

Registrace