Naše firma získala certifikát od společnosti ASEKOL za rok 2014

Publikováno: 2. 6. 2015

Naše firma recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí a získala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2014 od společnosti ASEKOL.

Naše firma recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí a získala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2014 od společnosti ASEKOL.

Z Certifikátu vyplývá, že naše firma odevzdala v loňském roce k recyklaci 2 televize, 0 monitorů a 460 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 11 MWh elektřiny, 798 litrů ropy, 44 m3 vody a 0 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2 tuny CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 9 tun.

Dané informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Certifikát k nahlédnutí zde

Přihlášení

Registrace