Naše firma získala certifikát od společnosti ASEKOL

Publikováno: 25. 6. 2014

Naše firma recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí a získala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 od společnosti ASEKOL.
 

Naše firma recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla k ochraně životního prostředí a získala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2013 od společnosti ASEKOL.

Z Certifikátu vyplývá, že naše firma odevzdala v loňském roce k recyklaci 1 televizi, 0 monitorů a 1 457,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 35,45 MWh elektřiny, 2 512,17 litrů ropy, 135,48 m3 vody a 0,66 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 6,53 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 28,08 tun.

Dané informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Certifikát k nahlédnutí zde.

Přihlášení

Registrace