AirWave v novém designu a nová funkce Clarity

Publikováno: 12. 5. 2016

AirWave má od verze 8.2.0 nový design, který se velmi podobá designu Aruba Central.

Výhodou je, že nový design je mnohem přehlednější. Logika nabídek ale zůstává stejná, tudíž pro ty, co již AirWave dobře znají, se z pohledu konfigurace systému nic nemění. Příklad nového designu naleznete na obrázku níže:


Nová funkce Clarity

Pro tuto funkci je nutné mít AirWave minimálně ve verzi 8.2.0 a firmware na kontroléru ve verzi 6.4.4.5. Pozor! Tato funkce je pouze součástí AirWavu, na kontroleru ji zobrazit nelze.

Funkce Clarity přehledně zobrazuje počet chybných/provedených asociací, autentizací, přidělených DHCP adres a DNS dotazů v závisosti na určitém časovém intervalu. Např. v hlavním grafu níže u authentikace bylo 8 z 203 pokusů za poslední 2 hodiny neúspěšných, což činí celkově 4% chybných pokusů o authentikaci. Clarity vede i historické záznamy o době trvání těchto procesů.

V záložce summary je možno vidět shrnutí časové náročnosti úkonů, případně počet neúspěšných akcí. V Authentication přehled auth serverů a statistiky k nim.Totéž k DHCP serverům, DNS serverům a asociacích k AP.Průměrné časy procesů za daný časový interval.Clarity je možno zobrazit i z pohledu klienta, viz příklad níže. Na grafu jsou znázorněny časy asociace, autentizace a přidělení DHCP v nejbližších časech.Funkce Clarity nám tedy pomůže ucelit si představu o aktuálním i dlouhodobém stavu Wi-Fi sítě a může nás nasměrovat k ohniskům problémů, a tím nám výrazně usnadnit diagnostiku celé sítě.

Přihlášení

Registrace