Papežská misijní díla (PMD)

Pokračujeme v podpoře Papežských misijních děl. Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování. Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat. Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Více informací o PMD získáte na: http://www.missio.cz/pmd/Portus Praha, z. ú.

Dále jsme podpořili AKCI CIHLA, což je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú. Více informací o AKCI CIHLA získáte na: http://www.akcecihla.cz/

Přihlášení

Registrace