Nezisková organizace EDA cz, z. ú.

Cíl projektu: Podpora činnosti organizace prostřednictvím služeb a věcného  daru telefonní ústředny Sangoma a pěti telefonů

Nezisková organizace EDA cz je oporou rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením či ohrožením vývoje v raném věku. Poskytuje odbornou sociální službu rané péče včetně sociálního poradenství a psychické opory rodinám ve čtyřech krajích České republiky – na území Hl. města Prahy, Středočeského, Pardubického a části Ústeckého kraje. Služby rané péče jsou poskytovány v domácím prostředí rodiny, kde se dítě cítí nejlépe.

Od března 2015 EDA provozuje první celorepublikovou krizovou Linku EDA (tel. 800 40 50 60) pro pečující o děti se závažnou diagnózou, po těžkém úrazu či s postižením. Speciálně pedagogické centrum EDA je školské poradenské zařízení, které bylo založeno v roce 2015 s úmyslem zkvalitnit podporu dětí s postižením zraku v mateřských, základních a středních školách.

Organizace EDA získala v roce 2015 ocenění za nejlepší neziskovou organizaci Neziskovka roku 2015. Organizace je členem APRP (Asociace pracovníků v rané péči) a AVPO (Asociace veřejně prospěšných organizací). Od března roku 2015 je držitelem značky "Spolehlivá veřejně prospěšná organizace". Více podrobností najdete na www.eda.cz.


Portus Praha, z. ú.

Též jsme podpořili AKCI CIHLA, což je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú. Více informací o AKCI CIHLA získáte na: http://www.akcecihla.cz/


Papežská misijní díla (PMD)

Podpořili jsme též Papežská misijní díla. Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování. Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat. Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Více informací o PMD získáte na: http://www.missio.cz/pmd/

Přihlášení

Registrace