16 březen

Rozšířená možnost konfigurace grafů, nové typy grafů   Google+ Twitter LinkedIn Facebook

Počet hvězdiček je: 2,3/5. Hodnoceno 3x.

Maximální a minimální hodnota osy Y, vodorovné a svislé mřížky, spojnice zobrazovaných dat. Od verze 3.10

Při konfiguraci jednoduchých grafů je nyní možné nově nastavit:
  • Maximální a minimální hodnotu na ose Y
  • Zobrazení vodorovné a svislé mřížky
  • U plošných grafů zobrazit linku na horním okraji ploch



Na základě této nové funkčnosti je k dispozici volba 4 nových typů grafů:

Plošný skládaný se spojnicí


Plošný skládaný skokový se spojnicí


Plošný skládaný 100% se spojnicí


Plošný skládaný 100% skokový se spojnicí




[ref. 22378, 22379, 22693]
Rozšířená možnost konfigurace grafů, nové typy grafů

Komentáře (0)

Hello!

Similar to silver, Litecoin is recognized for its value and affordability. It [url=https://cryptolive.fun/coin/xcash-coin.html]of[/url]fers an alternative to Bitcoin with lower transaction fees and shorter block confirmation times, making it an ideal choice for those seeking quicker transactions. Litecoin’s blockchain network operates on a decentralized platform, allowing users to have full control over their transactions while maintaining security and transparency.

Link:https://family-gadgets.ru or [url=https://cointime.fun/coinbase/coinbase-referral-code-2022.html]here[/url].

Leave message
Your rating:

Štítky

Přihlášení

Registrace